top of page

Önnur mikilvæg velferðarmál

Ölfus er fjölbreytt og sístækkandi fjölmenningarsamfélag. Íbúar hafa ólíkar þarfir og við viljum að allir hafi jöfn tækifæri.

Íbúalistinn vill:

Gera það mögulegt fyrir fatlaða íbúa í sveitarfélaginu að lifa sjálfstæðu lífi á eigin forsendum, eins og þeir eiga rétt á

Að öryrkjar og ellilífeyrisþegar fái endurgjaldslaus afnot af íþróttamannvirkjum

Fara í átak í samvinnu við stofnanir sveitarfélagsins og fyrirtæki á svæðinu í að útfæra störf fyrir fólk með skerta starfsgetu

Fá yfirsýn yfir þörf fyrir félagsleg úrræði í samvinnu við notendur í sveitarfélaginu og leita leiða til að bregðast við því sem þörf er á

bottom of page