top of page

Lista ludności oznacza lepsze warunki życia,lepszą jakość życia i bardziej zróżnicowaną gospodarkę.Wybory samorządowe odbędą się 14 maja i startują trzy listy kandydatów . Jedną z nich jest lista mieszkańców , która jest nową grupą. Lista mieszkańców kładzie nacisk na dobrobyt i jakość życia mieszkańców gminy, rozwój zróżnicowanej gospodarki oraz kwestie środowiskowe. Grupa „mieszkańców „ chce znacznie zwiększyć usługi dla seniorów, którzy są niezadowoleni z dotychczasowego zarządzania i chcą aby usługi zostały ulepszone. Chcemy ulepszyć sieć wsparcia dla dzieci, aby szybko otrzymywały potrzebne im pomoc we wszelkich usługach , psychologa, logopedy itp. Chcemy wzmocnić pracę kulturową i podjąć szczególny wysiłek, aby budować mosty dla osób z obcego pochodzenia w społeczności. To chcemy zrobić poprzez wydarzenia wielokulturowe i stworzyć platformę, na której ludzie mogą się spotykać, centrum społeczności. Lista „ mieszkańców „ chce przejrzystej administracji z jasnymi informacjami. Lista ludności oznacza lepsze warunki życia, lepszą jakość życia i bardziej zróżnicowaną gospodarkę.
1 view0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page