top of page

Íbúalistinn reiškia geresnę gerovę, geresnę gyvenimo kokybę ir įvairesnę ekonomiką.Gegužės 14 dieną vyks savivaldos rinkimai, kuriuose bus iškelti kandidatai iš trijų partijų.

Naujoji Íbúalistinn (Pilietinė partija) grupė yra viena iš jų.

Ínúalistinn orientuojasi į bendruomenės žmonių gerovės ir gyvenimo kokybės gerinimą,

ekonomikos plėtrą ir aplinkosaugos problemų sprendimą.

Íbúalistinn nori padidinti pensininkams teikiamų paslaugų, kurių šiandien trūksta, skaičių ir

kokybę. Norime sukurti platesnį socialinį tinklą, skirtą vaikams paremti. Jie turėtų greitai

gauti reikiamas paslaugas, nesvarbu, ar tai būtų gydytojas, psichologas ar logopedas.

Norime skatinti kultūrinį darbą ir ypatingai stengtis sukurti plačius ryšius tarp mūsų regione

gyvenančių žmonių iš įvairių šalių. Įkurti bendruomenės centrą bendriems renginiams.

Íbúalistinn nori, kad regiono administracija pateiktų aiškią ir tikslią informaciją apie savo

darbą.

Íbúalistinn reiškia geresnę gerovę, geresnę gyvenimo kokybę ir įvairesnę ekonomiką.

Laukiame Jūsų palaikymo!3 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page